Yükleniyor...

KATILIM KOŞULLARI VE KURALLAR


Katılım Koşulları

 • Kampa katıldığı tarihte 15 yaşından gün almış, 65 yaşından gün almamış olmak.
 • Üniversite ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi veya mezunu olmak. (veya bu şarta uyan biriyle katılmak)
 • Kampa katılımına engel olabilecek derecede sağlık sorunu bulunmamak.
 • Katılımcılar internetten kayıt yaptırıp, katılım ücretini ödedikten sonra ödeme bilgileri 24 saat içerisinde, veri tabanımıza girilir. (yoğun dönemlerde bu süre uzayabilir) Bu süre içerisinde katılımcı, ana sayfamızdaki sorgulama modülüne girerek, ödeme durumunu ve katılım bilgilerini görebilir. Aşağıda Katılımcı Sorgula Modülü'nün nasıl çalıştığına dair bilgiler yer almaktadır.


  Kayıt Sonrası

 • 8 haneli Katılımcı Numarası girilecek (örn. 10906154)
 • Adınızın ilk harfi girilerek ve Sorgula butonuna basılacak.
 • Kampa gelirken mutlaka yasal kimliğinizi yanınızda bulundurunuz


  Kuralar

  Kamp programının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve kampa katılanların güvenliği için, katılımcıların uymakla yükümlü oldukları kurallar vardır. Ayrıca kamp organizasyonunu gerçekleştiren kurumun ve bu organizasyona katılan katılımcıların da bazı hakları vardır.
 • Katılımcıların kampın ilk günü (pazar) saat 21:00'e kadar kampa giriş yapmaları ve gecikme durumunda, gecikme bilgisini Koordinasyon Merkezi'ne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde katılımcılar, kamp haklarını kaybedeceklerdir.
 • Katılımcılar, kampın ilk günü kayıt esnasında kendilerinden istenen belgeleri beyan etmek ve 10 TL kayıt ücretini ödemekle yükümlüdürler.
 • Katılımcıların kamp yöneticileri ve program liderlerinin uyarı ve direktiflerine uymaları gerekmektedir.
 • Geziler ve aktiviteler dışında katılımcılara verilen serbest zamanların sonunda katılımcıların belirtilen noktaya dönmeleri gerekmektedir.
 • Çevre gezileri ve aktiviteler esnasında izin verilen serbest zamanlar dışında, katılımcıların grubu terk etmemeleri ve verilen zamanlara uymaları gerekmektedir.
 • 18-45 yaş arası tüm programlarda Alkol kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak katılımcılarının huzurunu bozacak, kamp işleyişini ve programını aksatacak, kamp tesisine ve malzemelerine zarar verecek, kendi ve başkalarının hayatını tehlikeye atacak, kanunlara karşı gelecek, doğaya ve çevreye zarar verecek tutum ve davranışta bulunulması ve bunlara yol açabilecek derecede aşırı alkol alınması yasaktır.
 • Ayrıca Kamp tesisine kanunlarca yasak olan keyif verici maddeler getirilmesi ve kamp süresi boyunca kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Aktiviteler ve geziler esnasında, katılımcıların güvenlik ve emniyet tedbirlerine riayet etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcıların kamp huzurunu bozacak şekilde hareket etmemeleri ve genel ahlaki kurallar dışında davranışlarda bulunmamaları gerekmektedir.
 • Katılımcıların, kamp programı esnasında kendilerine tahsis edilen malzeme ve ekipmanları korumaları ve zarar vermemeleri gerekmektedir. Bu malzemelere zarar gelmesi durumunda, o malzemenin bedeli katılımcıdan tazmin edilecektir.
 • Kampı erken terk etme durumu olanların, çıkışlarını erken yapmaları ve yetkililere bildirmeleri gerekmektedir.

 • Mahfuz Haklar

 • Kamp katılımcılarından, yukarıdaki kurallara uymayanlar hakkında, Kamp Yöneticilerinin ihraç etme hakkı ve yetkisi bulunmaktadır.
 • Herhangi bir nedenle kampa katılma hakkını kaybeden veya kamptan ihraç edilen kişinin katılım ücreti geri ödenmez.
 • Katılımcı kampın başlamasına 1 hafta kalaya kadar; kontenjan olması durumunda kamp programını ve dönemini değiştirebilir ve kampa katılım hakkını katılım koşullarına uyan bir başkasına devredebilir.
 • Organizasyonu gerçekleştiren kurumun, gerekli gördüğü durumlarda kamp programında ekleme ve çıkarma hakkı bulunmaktadır.
 • Herhangi bir kamp dönemi, afet, savaş vb. olağanüstü mücbir durumlarda gerçekleştirilememesi durumunda, katılım ücretleri ilan edilecek süreler yıllarda ve miktarlarda katılımcılara iade edilir.
 • Kaydı kesinleşen katılımcılar, yukarıdaki kuralları, mahfuz hakları ve katılımcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar.
 • Organizasyonu gerçekleştiren kurum, yukarıdaki kurallara gerekli gördüğü zaman bildirim yapmaksızın ekleme-çıkarma hakkına sahiptir.